10 redenen om tegen de sleepwet te stemmen

Door matroosoft op maandag 16 oktober 2017 23:03 - Reacties (20)
Categorie: -, Views: 21.397

Gisteren behaalde het initiatief 'Sleepwet Referendum' naar eigen zeggen het minimumaantal stemmen wat benodigd is om een referendum af te dwingen. Hoewel de stemmen nog geverifieerd moeten worden door de Kiesraad, ziet het er naar uit dat het referendum zal plaatsvinden en wel op 21 maart 2018, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het luisteren naar de radio en het lezen van nieuwsberichten hierover, viel me op dat veel mensen niet goed weten wat ze hiervan moet vinden.

Dat is bij de nieuwe coalitie niet het geval: die reageerde vanmorgen al snel door te zeggen dat er niet willekeurig mag worden getapt na het ingaan van deze wet en dat er eventueel extra waarborgen moeten komen. Daarmee probeert de politiek met onduidelijke toezeggingen de wind uit de zeilen nemen van het referendum: de burger die niet goed weet wat de argumenten voor en tegen de wet zijn, zal al snel genoegen nemen met deze maatregelen op papier, die in werkelijkheid niets meer betekenen dan de vage toezeggingen die ook gedaan werden tijdens het debat over deze wet. Daarom een toelichting met 10 argumenten waarom de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van tafel moet.

1. Er worden niet meer, maar minder criminelen/terroristen gepakt
Uit veel onderzoek [1] [2] blijkt dat inlichtendiensten graag meer data krijgen, maar zodra ze die data krijgen, hebben ze geen budget en mankracht om alle data te analyseren. Daardoor neemt de effectiviteit van het werk van de inlichtingendiensten af. Data staat in verhouding tot inlichtingendiensten als snoep tot een klein kind: ze vragen net zo lang tot ze het hebben maar het is nooit genoeg, ook niet als het negatieve gevolgen heeft. Daardoor is de gewone burger het slachtoffer in plaats van de zo vaak genoemde terrorist.

2. 'De dader was al bekend'
Als argument voor de sleepwet wordt onder andere het toenemend aantal aanslagen genoemd. Toch is dat een schijnvertoning: vaak wordt na een aanslag gezegd: de dader was al bekend. Het is daarom belangrijker dat de inlichtingendiensten eerder ingrijpen in plaats van nóg meer data vergaren. [3]

3. Meer kosten voor de overheid
Als de extra data al verwerkt gaat worden, zal dat een stevige verhoging van zowel het budget als de mankracht van de inlichtingendiensten vergen. Dat betekent dat er meer geld uitgetrokken wordt voor minder effectiviteit.

4. Terroristische aanslagen zijn geen goed argument voor de wet
Het is belangrijk om de gevolgen van tereur rationeel te bezien om te ontdekken dat het helemaal geen goed argument is voor verregaande overheidsspionage. Naar verhouding komen zeer weinig mensen om door terroristische aanslagen, zelfs als je het vergelijkt met andere uitzonderlijke doodsoorzaken:
De kans dat je effectief om het leven komt bij een aanslag waar ook ter wereld bedraagt 1 op 9,3 miljoen. Om dat nog even in perspectief te zetten: de kans dat je verdrinkt in bad is 1 op 685.000. We hebben dus te maken met selectieve angst omdat nieuwsberichten over aanslagen in het Westen disproportioneel in beeld worden gebracht. [4]
Zeker als je bedenkt dat daarin de cijfers werelwijd zijn meegenomen, terwijl het aantal doden door terroristische aanslagen in Westen vele malen lager ligt dan het gemiddelde:
Hoewel aanslagen in West-Europa geen uitzondering meer zijn na 9/11 blijven ze redelijk zeldzaam in vergelijking met de terreur in het Midden-Oosten. Sinds januari 2015 vielen er in het Westen 658 dodelijke slachtoffers, terwijl dat cijfer in de rest van de wereld oploopt tot 28.031 (!) slachtoffers. Dat zijn er 50 keer meer dan in West-Europa en Noord-Amerika. [4]
5. Zelfcensuur onder journalisten en controlerende partijen
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemers van het referendum was de zelfcensuur die naar aanleiding van deze wet ontstaat:
"Het is belangrijk dat mensen weten dat de mogelijkheid bestaat dat mensen afgeluisterd worden. Dat kan tot zelfcensuur leiden en dat ondermijnt onze democratische rechtstaat."[4]
6. Inbreuk op mensenrechten
De sleepwet maakt ook een onevenredig grote inbreuk op de privacy van de burger, die verankerd is in het artikel 8 van de Europees Verdrag van de Mens. Amnesty schrijft daarover:
"Staten [hebben] de plicht om alle mensenrechten te beschermen, zowel het recht op leven als het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting. In mensenrechten kun je niet ‘shoppen’"
7. Er is straks nauwelijks controle op nieuwe taps
Arjen Lubach behandelde onlangs de sleepwet in zijn programma Zondag met Lubach, waarin hij op een heldere manier duidelijk maakte wat er mis is met de wet. Hij wist vooral duidelijk te maken dat de wet heel, heel vaag is:

[quote]
(...) De wet dus, en er is een toezichthouder, om te kijken of de minister zich wel aan de wet houdt. En dan is er nog een speciale commissie, die achteraf kijkt of het wel volgens de wet is gegaan. Klinkt goed. Maar wat zegt die commissie zelf? "Om effectief toezicht toezicht uit te oefenen, moet echter sprake zijn van een duidelijk en afgebakend kader in de wet. Dat is nu niet het geval."
Dus die commissie zelf vindt de wet te vaag! En dus bepaald de minister wat er mag, samen met de toezichthouder. Maar omdat die wet nogal vaag is worden zij gecontroleerd door een commissie. Die moet alles achteraf checken in de wet, die dus veel te vaag is!
[quote]

Dat maakt dat de inlichtingendiensten straks zo ongeveer hun eigen gang kunnen gaan, zonder waarborgen in de wet.

8. Beveiliging vergaderde data
Een ander belangrijk argument om tegen de sleepwet te stemmen is de historie van de overheid in combinatie met ICT. Dat is een combinatie die steeds fout ging en nog steeds gaat. Miljoenenmislukkingen, datalekken en zo meer. Als overheidsinstanties en inlichtingendiensten straks massaal informatie gaan tappen, is er een goede mogelijkheid dat deze informatie op een goede dag in verkeerde handen komt. Bijvoorbeeld omdat een politieagent een usb-stick laat liggen in de trein. Of een ambtenaar die zijn laptop ergens achterlaat.

9. Burgerrechtenorganisatie en andere belangrijke partijen zijn tegen de wet
Er is een indrukwekkend aantal instanties tegen de wet, vaak burgerrechtenorganisaties maar ook voorvechters van privacy en politieke partijen. Op de website van initiatiefnemers van het referendum worden een kleine veertig organisaties genoemd die zich tegen de sleepwet hebben uitgesproken, waaronder Amnesty International, Milieudefensie, Privacy Barometer, Privacy First, Radar, SP en Bits of Freedom.

10. 1984
Een laatste argument, wat op het eerste oog misschien wat triviaal lijkt, is dat we steeds meer toegaan naar een situatie zoals die wordt beschreven in het boek 1984 van George Orwell. Vaak wordt hier wat lacherig over gedaan en realistisch bezien valt het gelukkig (nog) wel mee. Maar er worden nu belangrijke stappen genomen die verstrekkende gevolgen hebben voor de macht van de overheid ten opzichte van de burger. En dat ondermijnt onze democratie, net zoals het steeds weer genoemde elektronisch stemmen, wat ervoor zorgt dat het stemgeheim niet meer kan worden gegarandeerd en waarbij altijd de mogelijkheid bestaat dat het een keer gehackt wordt.

Al deze kleine, maar belangrijke stappen kunnen grote gevolgen hebben als er een overheid komt die bepaalde bevolkingsgroepen minder gunstig gezind is dan onze huidige overheid. Een voorbeeld is terug te zien in de Verenigde Staten, waar President Trump onlangs een anti-Trump-website vroeg om alle informatie te verstrekken van zijn 1,3 miljoen leden zoals contactinformatie, e-mailadressen en foto's. Dan kan het ineens vervelende gevolgen hebben als de overheid de mogelijkheid heeft je mening in te zien, en daarnaar te handelen. Daarmee kan het hebben en vrijelijk uiten van je mening, een belangrijk grondrecht, onder druk komen te staan.

Sommige mensen argumenteren, misschien terecht, dat een referendum veel geld kost en waarschijnlijk niet veel uithaalt, verwijzende naar de resultaten van het Oekraïne-referendum. Toch is hier een belangrijk verschil: privacy is onbetaalbaar en er kan een duidelijk statement worden gemaakt als de uitslag van het referendum massaal tegen is. Dat zal de politiek dwingen stappen te ondernemen. En in tegenstelling tot de situatie bij het Oekraïne-referendum kunnen er nu wél stappen worden ondernomen. Het is een wet op nationaal niveau en er zijn dan ook geen andere EU-landen die zich hiermee bemoeien. Dat maakt iedere tegenstem waardevol!

nb.: Iedere toevoeging of verbetering is welkom.